ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งโรงงาน
1 บริษัท บวิค - ไทย จำกัด จ.นนทบุรี
2 บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
3 KYB (THAILAND) CO.,LTD. จ.ชลบุรี
4 บริษัท โญธิน พัฒนกิจ ออโต เมชั่น กรุงเทพ ฯ
5 Valeo Siam Thermal Systems Co.,Ltd. จ.ชลบุรี
6 บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
7 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด สมุทรปราการ
8 บริษัท กรีนสปอต จำกัด จ.ปทุมธานี
9 บริษัท กรีนสปอต จำกัด จ.ปทุมธานี
10 บริษัท แดน-ไทย เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพ ฯ
11 KHUNNATHEE CO.,LTD. กรุงเทพ ฯ
12 บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด จ.สมุทรสาคร
13 LION TYRES (THAILAND) CO.,LTD. สมุทรปราการ
14 บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพ ฯ
15 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด จ.ชลบุรี
16 บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด จ.อยุทธยา
17 บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด สมุทรปราการ
18 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพ ฯ
19 บริษัท โพร์ไวต์ เพาเวอร์ เอ๊าซอร์สซิ่ง จำกัด กรุงเทพ ฯ
20 บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด สมุทรปราการ
21 บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด จ.นครปฐม
22 บริษัท มหานครมิทอล จำกัด กรุงเทพ ฯ
23 บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด จ.นครปฐม
24 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จำกัด จ.ปทุมธานี
25 System Upgrade Solution Bkk Co.,Ltd. จ.ชลบุรี
26 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด สมุทรปราการ
27 บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด จ.ปทุมธานี
28 บริษัท วี.พี.ซี.กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพ ฯ
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครมนตรีบริการ จ.สระบุรี
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเอส โปรเกรส จ.ระยอง