บริษัท เจแทคโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

     บริษัท เจแทคโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 เราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย (Safety Products) สินค้าหลักที่เราผลิต คือ รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) ภายใต้แบรนด์ “เจแทคโก้ (JTAGCO®)” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ภายใต้สิทธิบัตรในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2008 จาก UKAS จึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการผ่านการตรวจสอบและผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารองเท้าหนังนิรภัยที่ได้ทำการผลิตนั้น ปลอดภัย สามารถวมใส่ได้ในทุกสถาณการณ์ 

     รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ JTAGCO® มีคุณสมบัติภายใต้การตรวจสอบและผลิตบนมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 523-2554) ผลิตภัณฑ์เราได้ออกแบบตามหลักวิชาการยศาสตร์ (Ergonomic) ดังนั้นจึงมีความ นุ่ม เบา สบาย แข็งแรงทนทาน และปลอดภัย สำหรับผู้สวมใส่ เราใส่ใจในเรื่องของการผลิตและการบริการให้ทุกท่านให้ได้สินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน ดังนั้นโรงงานเราจึงใช้เครื่องจักรในการผลิต ทำให้เราสามารถควบคุมปัจจัยสำคัญๆ ดังนี้
 

                1. คุณภาพ (Quality)                 :   ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

                2. ต้นทุน (Cost)                        :   ที่ต่ำเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีๆ แต่ราคาไม่แพง

                3. ระยะเวลาส่งของ (Delivery)   :   ทันตามความต้องการของลูกค้า ไม่ต้องรอนาน

                4. ความปลอดภัย (Safety)        :   เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
 
 

วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ คือ “บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

นโยบาย ของบริษัทฯ คือ “บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์จริงใจและพยายามสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ”
 

สำนักงาน : 227 เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ10160

               โทร. (02) 808-5967-8 (อัตโนมัติ) แฟ็กซ์. (02) 808-5969

                สายด่วน 084-663-0626, 094-878-9536 , 095-751-6137

โรงงาน : 227 เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ10160

 

Web Site :  www.jtagco.co.th

E-Mail : jtagco.thailand@yahoo.com    

ก่อตั้ง : 24 มกราคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555011007

กรรมการบริหาร : คุณชัยทัศน์ หงส์ธนรัตน์

กรรมการ : คุณณัฐนันท์ หงส์ธนรัตน์

กรรมการผู้จัดการ : คุณธนัท กุลพัชรถิรมน โทร. 094 878-9536

 

Company’s Profile :  

     Jtagco (Thailand) Co., Ltd. was established on January 24, 2012. We are a manufacturing and trading in safety products. Our core products is safety shoes branded “JTAGCO®”. The brand is registered patent in Thailand patents by Thai Law.

    All products which produce by our factory is according to Thai Institute of Standard (TIS 523-2010). Our products are designed by engineering team specified by Ergonomic Theoretical. So, our safety shoes are velvety, light weight, durability, comfortable, and safe. We are intending the production and service for make the good and standardization products. Our management commit to use a machine for produce for controllable in significant factors of ;
 

  1. Quality    :  retaining to steady in good quality
  2. Cost        :  consistency cost for low price but high quality products
  3. Delivery  :  in time no wait or waste
  4. Safety     :  produce according to safety standard for safe a human
     

Company’s Vision : The consistency organization company business

Company’s Policy : Our organization sincerely dedicating to our customers and partners also great creating.   |
 

Office : 227 Petkhasem 69, Lak-Song Sub-District, Bangkae District, Bangkok ,Thailand 10160

Tel : (+662) 808-5967-8 (Auto)  Fax. (+662) 808-5969

Factory : 227 Petkhasem 69, Lak-Song Sub-District, Bangkae District, Bangkok ,Thailand 10160

Web Site : jtagco.co.th

E-Mail : jtagco.thailand@yahoo.com    

Established : January 24, 2012

Capital Registered : 1,000,000.00 Baht

Taxes ID : 0105555011007

Executive Director : Mr. Chaithad Hongthanarat

Director : Mrs. Natthanan Hongthanarat

Managing Director : Mr. Natthapat Lertsatjawaragul